Hoe verslaafd ben jij?

Hallo, ik ben verslaafd.

Concept, grafisch ontwerp, research.

Door de smartphone zijn gebruikers nooit meer alleen. Communiceren via de smartphone is onderdeel geworden van het dagelijkse leven en heeft ons gedrag verandert. Vanuit deze irritatie, maar ook fascinatie, is onderzocht hoe de mobiele telefoon geen verstoring meer oplevert in fysieke sociale situaties.

Daarbij was het van belang om inzicht te krijgen in de relatie die gebruikers met hun smartphone hebben, hoe zij communiceren via de smartphone en welk gedrag dit tot gevolg heeft. Door zowel literatuur- als praktijkonderzoek te doen is het onderwerp van verschillende kanten bekeken. De uitkomsten zijn op deze website te bekijken.

Onderzoeksmethoden

Een voorbeeld van een onderzoeksmethode die gebruikt is was de love and break-up letter, waarbij smartphone gebruikers werden gevraagd om een brief aan hun telefoon te schrijven. Door het product te personaliseren werd duidelijk wat mensen als voor- en nadelen beschouwen van het altijd bereikbaar zijn.

Uitkomsten

De kwalitatieve en kwantitatieve data zijn steeds vergeleken en in relatie gebracht met het huidige theoretische debat. Het onderzoek en de resultaten, die te zien zijn op de website Hallo, ik ben verslaafd, waren de uitgangspunten voor het eindproject Reconnect. Daarbij stond het belonen van goed gedrag, in plaats van het straffen van slecht gedrag, centraal. De sieraden van Reconnect zijn hier te bekijken.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!