Social proof in actie

De nieuwe website van Yubu

Interaction design, visual design.

Yubu is een nieuwe LOB methode in Nederland en timmert flink aan de weg. Het is een online platform dat scholieren activeert om over hun loopbaankeuzes na te denken en dat begeleiders inzicht geeft in hun voortgang. Bekijk de website op www.yubu.co

Om middelbare scholen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met Yubu moest de website aangepast worden. De wens was om een gebruikerservaring te creëren waarbij de gebruiker nieuwsgierig genoeg wordt gemaakt om een demo-account aan te vragen en Yubu zelf te testen.

De visionair en de pragmatist

De website is gericht op het informeren en overtuigen van decanen van middelbare scholen. Bij het bepalen van de gebruikerservaring is uitgegaan van twee type decanen: de visionair en de pragmatist. De visionair raakt geïnspireerd door het concept, het verhaal achter Yubu. Terwijl de pragmatist vooral op zoek is naar praktische informatie. Maar bovenal was het doel om beide typen nieuwsgierig genoeg te krijgen zodat ze een demo-account aanvragen.

Inzet social proof

Om dat te bereiken is er gekozen om gebruik te maken van social proof. Door huidige gebruikers aan het woord te laten en verhalen te vertellen vanuit verschillende gebruikersperspectieven wordt Yubu van elke kant belicht. Door het benadrukken van de huidige scholen die gebruik maken van Yubu wordt vertrouwen gewekt. De vernieuwde website oogt betrouwbaar en volwassen, waarbij de call-to-action is gericht op het aanvragen van een demo-account.

Het ontwerpproces

Het ontwerpproces begon met het vaststellen van de doelgroep en de onderdelen van de website. Middels de Card sorting methode is de hiërarchie bepaald en vanuit daar heb ik verschillende concepten ontwikkeld. Het gekozen concept is omgezet in een klikbaar interaction design in Invision en na goedkeuring verder ontworpen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!