Leukere lessen met games

Serious games voor de LOB les

Serious game design, visual design.

Op jonge leeftijd moeten scholieren nadenken over wat ze willen studeren. Tijdens Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) lessen op school worden ze begeleidt bij het maken van deze keuze, maar scholieren zijn er moeilijk voor te motiveren. De studiekeuze is moeilijk, nog ver weg en te abstract.

Door de inzet van serious games in het LOB onderwijs stimuleert Yubu scholieren op een leuke manier om na te denken over wie ze zijn en wat ze willen worden. De leerling wordt vermaakt en uitgedaagd, maar ontwikkelt door de inzet van gameprincipes kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot LOB.

Ontwikkeling

In totaal heeft Yubu 16 spellen voor het LOB onderwijs ontworpen. Ik ben betrokken geweest bij het ontwikkelen van een groot aantal van de spellen en heb daarbij het hele designproces doorlopen: vanaf het bedenken van de leerdoelen, spelconcepten ontwerpen en uitwerken, reflectievragen opstellen tot het testen met gebruikers en bijschaven van het product.

Het spel Beroepenkeuken

De spellen die Yubu aanbiedt worden offline met klasgenoten, familie of vrienden gespeeld. Beroepenkeuken is een voorbeeld waarbij scholieren tijdens het spel motieven verzamelen die bij hem of haar passen. Na elke beurt bedenken ze met het groepje een beroep dat past bij de uitgekozen motieven. Doordat elke speler naarmate het spel vordert motieven verzamelt die steeds beter bij hem of haar passen, worden ook de beroepen steeds passender.

Reflectie & presentatie

Elk spel eindigt met een reflectie die er voor zorgt dat de leerling de spelervaring omzet naar kennis die hij in de echte wereld kan gebruiken. Bij het spel Beroepenkeuken zien de scholieren in dat als ze hun motieven leren kennen, ze vanuit daar kunnen bedenken wat ze later willen worden.

De reflectie vindt plaats in een klassikaal gesprek waarbij de mentor vragen stelt. Om de mentor te ondersteunen heb ik een presentatieformat ontwikkelt waarbij het spel in stappen wordt uitgelegd en ook de reflectievragen aan bod komen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!