Kiezen is moeilijk!

Yubu

Interaction design, UX design, visual design.

Ongeveer 35% van de middelbare scholieren heeft een jaar nadat ze eindexamen hebben gedaan al spijt van hun studiekeuze en stoppen met hun studie. Vaak hebben ze door een slechte voorbereiding geen realistisch beeld van de studie of sluit het niet aan op wie ze zijn en wat ze willen. Yubu wil daar verandering in brengen.

Yubu is een online platform dat scholieren activeert om over hun loopbaankeuzes na te denken en dat begeleiders inzicht geeft in dat proces. Het wordt gebruikt om invulling te geven aan de Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) lessen op middelbare scholen. Op dit moment werken 15.000 scholieren op 60 scholen met Yubu.

Research

Er is veel onderzoek naar en met de doelgroep en het product gedaan. Een selectie van de research waar ik aan heb bijgedragen: brainstorms en interviews met de doelgroep, het opstellen van een productvisie in een User Centered Design Workshop, focusgroepen met scholieren, een uitgebreid onderzoek naar eigenaarschap en literatuuronderzoek om het puberbrein en het keuzeproces beter te leren kennen. Alle verzamelde insights zijn omgezet in user stories en komen door de Scrum methode terug in onze sprints.

Yubu in 80 woorden

Op Yubu spelen scholieren missies, een bundeling van korte opdrachten en spellen waarmee ze een bepaald doel behalen. Bijvoorbeeld het leren herkennen van kwaliteiten bij zichzelf en anderen. In de onderbouw is het gericht op het ontdekken van het zelfbeeld (wie ben ik?) en in de bovenbouw op het onderzoeken van toekomstbeelden (wat wil ik?). Alle uitkomsten worden opgeslagen op een portfolio, met als doel dat ze aan het einde van een schooljaar zichzelf en hun keuzes kunnen presenteren en beargumenteren.

Uitgangspunt: doelen & voortgang

Er zijn een aantal belangrijke product- en ontwerp beslissingen genomen op basis van alle research. Een aantal voorbeelden:

Als het nut niet duidelijk is, krijg je scholieren niet geactiveerd. Daarom is zichtbaar wat het einddoel voor een schooljaar is en wat hun voortgang daarop is. Er wordt direct gepresenteerd wat ze kunnen doen om meer voortgang te boeken. Daarnaast wordt bij elke opdracht verteld wat ze er aan hebben zodat ze inzien dat hun inspanning niet voor niks is.

Uitgangspunt: focus

Focus on visuals
Scholieren lezen niet graag, daarom hebben we een uitgebreide iconenset en gebruiken illustraties, afbeeldingen en video’s. Tekst proberen we zoveel mogelijk in korte stukken en stappen weer te geven.

Duidelijk stappenplan
Het voltooien van een opdracht is een duidelijk stappenplan, waardoor een scholier nooit overladen wordt met informatie en ze hun focus behouden. Het is altijd duidelijk welke actie er van ze verwacht wordt.

Uitgangspunt: bevestiging

Er komt veel onzekerheid kijken bij het maken van een studiekeuze, daarom zijn scholieren vooral op zoek naar bevestiging en de mening van anderen. Yubu speelt hier op in door ook opdrachten aan te bieden die ze samen met anderen kunnen doen. Bovendien is hun portfolio te downloaden en te printen, waardoor ze het makkelijk kunnen bespreken met hun ouders of begeleiders.

Mijn bijdrage

Ik ben vrijwel vanaf het begin (nu ruim twee jaar geleden) betrokken geweest bij de ontwikkeling van Yubu. Ik heb daarbij veel geleerd over de ontwerp disciplines die komen kijken bij het ontwerpen van een digitaal product. In grote lijnen heb ik in teamverband bijgedragen aan het ontwikkelen van concepten die samen met inzichten uit gebruiksonderzoeken en user stories leiden tot een flow. Als ontwerper ga ik vervolgens aan de slag met het interaction design, ik overleg daarbij veel met de interne product owner en developer. In deze fase test ik of een collega (een deel van) de ontwerpen met de gebruikers. Na akkoord maak ik een visual design, waarbij ik gebruik maak van de styleguide die ik heb ontwikkeld. Ten slotte draag ik het over aan de developer en komt het online.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!